• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/hzkapci/
  • https://www.twitter.com/@hzkapci

Hakkımızda


   Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1998'de mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini "Mustafa Kemal Atatürk'te İnkılapçılık Anlayışının Oluşumu ve İnkılaplar" isimli tezle 2002'de tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2012'de "Yetimlere Yönelik Bir Eğitim Kurumu Darülhayr-i Ali" isimli tezle tamamlamış, tarih doktoru ünvanını almaya hak kazanmıştır.

   1999'da Erciyes Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde okutman olarak göreve başlamış, 2014'e kadar bu görevini aralıksız sürdürmüştür. 2014 yılı Ocak ayından itibaren aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yardımcu doçent doktor unvanıyla öğretim üyesi olarak görevlendirilen Kapcı 2017 yılında Doçent olmuştur.

     Kapcı'nın "Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Faaliyetleri" , "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim" 
ve Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılan "Darülhayr-i Âli" isimli kitaplarının haricinde kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri mevcuttur.  
 
Birleşmiş Milletler ve Türkiye’de Sosyal Refah
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden şekillenen dünya düzeninin önemli aktörlerinden
birisi olan Birleşmiş Milletler genelde savaşı önleme ve barışı devam ettirme misyonuyla öne
çıkmıştır. Bu çalışmada Birleşmiş Milletlerin biraz geri planda kalan sosyal refahın gelişimine
katkısı Türkiye özelinde yaptığı çalışmalarla incelenmiştir. Birleşmiş Milletler uzmanlarının
Teknik Yardım Programları çerçevesinde Türkiye’deki yetimhanelerden hapishanelere pek
çok alanda yapılan yasal düzenlemelere ve kurumsal yapılanmalara katkıları hakkında bilgi
verilmiştir. Eserde ayrıca, Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve Sosyal Hizmetler Akademisinin
kuruluş aşaması, müfredat hazırlanması ve benzeri konularda Birleşmiş Milletler uzmanlarının
sağladığı katkılara da yer verilmiştir.
 
 
 
 
 


“Darülhayr-i Âli”  Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapcı tarafından kaleme alındı. Kapcı, Osmanlı Devleti’nde önceleri vakıflar aracılığıyla sağlanan yetim ve kimsesiz çocukların korunması ve eğitilmesinin; Darülhayr-i Âli ile daha gelişmiş bir şekilde gerçekleştiğini anlatıyor.1903 yılında kurulan Darülhayr-i Âli’de sadece yetimlerin korunması ve temel eğitimi değil; meslek edinme kurslarının da yer aldığını kitap aracılığıyla öğreniyoruz.   

   


Osmanlı Devleti’nde yetimlerin korunması ve eğitilmesi görevi öncelikle yakın akrabalarda olmakla birlikte erken zamanda vakıfların bu vazifeyi üstlendiği görülmektedir. 19. yüzyıldan itibaren ise Eytam Sandıkları ve Eytam Müdürlükleri kurulmuş, Darülaceze, Darüşşafaka, Islahhane, Sanayi Mektepleri, Darülhayr-ı Âli, Daüleytam ve Himaye-i Etfal Cemiyeti bu alanda hizmet vermiştir.

SATIN AL
Atatürk döneminde ülkemizdeki sağlık problemleri, bunları ortadan kaldırmak için yapılan mücadeleler, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler ve daha fazlası..

SATIN AL