• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/hzkapci/
 • https://www.twitter.com/@hzkapci

Yayınlar

KİTAP 

* Kapcı H.Z., Darülhayr-i Âli, Ankara 2019.

                      

SATIN AL * Kapcı H.Z., Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim, Kriter Yayınları, İstanbul 2016.


SATIN AL* Kapcı H.Z., Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Ve Faaliyetleri, Tiydem Yayıncılık, ANKARA, 2015 


 
SATIN AL
  

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • * Kapcı H.Z., "Sultan II. Abdülhamid'in Yetimleri: Darülhayr-i Âli", Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, Editör: Özyetkin, A. M. Engin, V., Hut, D., Ersay Yüksel, A., Kurt, E. T., Açıkel, G., Yıldız Teknik Üniversitesi Yay., 2022
 •  
 • * Kapcı H.Z., "Günümüz Meslekî Eğitim Problemlerine Tarihten Tutulan Işık: Darülhayr-i Âli", OSMANLI MEKTEPLERİ (Bir Modernleşme Çabası olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar), Editör:Zengin, M., Meydan, H., Hendek, A., Aydın, F., Bahçekapılı, M., Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, ss. 349-368, 2021.
 •  
 • * Kapcı H.Z., "Atatürk Dönemi ve Türk İnkılabı", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Editör:Batmaz Ş.-Sakin S., Not, Kayseri, ss.191-221, 2015
 •  
 •  * Kapcı H.Z., Aydin O., "Türkiye'de Sendikacılığın Gelişimi Ve Demokrat Parti'nin Sendikacılığa Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Editör: Öztürk M. Batmaz Ş. Yoska E., Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.519-535, 2015 
 •  
 •  * Kapcı H.Z., "Osmanlı Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Editör: Kılıç R., İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul, ss.535-546, 2014 
 •  
 •  * Kapcı H.Z., "Milli Mücadele'nin Siyasi ve Askeri Cephesi", Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Editör: Öztürk A., Arka Oda Yayınları, Kayseri, ss.137-256, 2007


           


MAKALELER

* Yağmur C., Kapcı H.Z., Lozan Mübadilleri ve Emlak-i Gayrimenkule, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.48, ss.119-134, 2020.

* Hodancı Y., Kapcı H.Z., Milli Korunma Kanununda 1946 ve 1954 Değişiklikleri,  Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, S.3, ss.6-25, 2020.

* Kutluay O., Kapcı H.Z., İl Özel İdarelerin Durumu ve Islahı Üzerine Bir Değerlendirme: 1938Tarihli Müfettişlik ve Bakanlık Raporları, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6/4, ss.2214-2230, 2019.

* Kapcı H.Z., Erdoğan A., "Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Sovyet İlişkilerinde Doğu Türkistan’ın Bağımsızlık Faaliyetleri (1933-1934)", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, vol. , no. , pp.123-133, 2018.

* Kapcı  H.Z., Aydin İ., "Demokrat Parti Döneminde Türkiye-ABD İlişkilerinde Petrol (1950-1960)", Tarihin Peşinde, pp.201-224, 2018.

*  Aydin İ., Kapcı H.Z., "II. Dünya Savaşı’na Giriş Sürecinde Türkiye’nin Aldığı İç Politika Tedbirleri (1 Eylül 1939 - 18 Ocak 1940)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, pp.109-130, 2018. 

* Erdoğan A., Kapcı H.Z., "II. Dünya Savaşı Sürecinde Sümerbank", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, pp.83-108, 2018.

* Kapcı H.Z., "Matbuat Ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’nün İstihbarat Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", The Journal of Acaddemic Social Science Studies, no.3, pp.261-278, 2015.

* Kapcı H.Z., Sakin S., "Cumhuriyet Arşivi Işığında Yabancıların Bakış Açısıyla Türkiye'nin Kıbrıs Politikası (1955-1959)", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.4, no.Spring II 2015, pp.135-151, 2015.

* Kapcı H.Z., "Çanakkale Savaşları’ndaki Yaralılar İçin Yardım Toplayan Almanların Hilâl-I Ahmer Madalyası İle Ödüllendirilmeleri", Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, ss.620-627, 2015.

* Kapcı H.Z., "Kayseri Ve Bursa Milletvekili Bahri Yazır’ın Meclis Çalışmaları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.81-96, 2014.

* Kapcı H.Z., "Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.353-375, 2014.

* Sakin S., Kapcı H.Z., "İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)", HISTORY STUDIES, vol.5, pp.207-224, 2013.

* Kapcı H.Z., "Osmanlı Eğitim Sisteminde Disiplin: Darülhayr-I Âli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.Güz 2013, pp.166-180, 2013.

Kapcı H.Z., "Terakki-I Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", History Studies, no.1, ss.260-272, 2010

 

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

* Kapcı H.Z., "Günümüz Meslekî Eğitim Problemlerine Tarihten Tutulan Işık: Darülhayr-i Âli", Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu, Yalova, 17-19 Kasım 2021.

* Taşdemir Yıldız Z., Kapcı H. Z., "Yabancıların Gözüyle TBMM'de İlk Muhalefet Partisi, İzmir Suikastı ve İstiklal Mahkemesi Yargılamaları" TBMM’nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Sempozyumu, Edirne, 11-14 Mart 2020. ss. 1539-1570.

* Kapcı H. Z., "Başbakan Dr. Refik Saydam’ın 1939 Erzincan Depremi Sonrasında Erzincan Seyahati", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 September 2019


* Kapcı H.Z., "Sultan İkinci Abdülhamid’in Yetimleri: Darülhayr-i Âli", Ölümünün 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, ss.1-1


* Kapcı H.Z., "Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ve Türkistan Milli Kurultayı Başkanlık Divanı Üyesi Osman Kocaoğlu'nun Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü İle İlgili Mektubu", 18. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, ss.1-1


Kapcı H.Z., "Yassıada Mahkemelerinde Demokrat Parti Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar Hakkında Açılan Gayrimeşru Servet İktisabı Davası", 19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 21-23 Mart 2018, ss.1-1


* Kapcı H.Z., "İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Doktor Lütfi Kırdar’ın İstanbul'a Hizmetleri (1938-1949)", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, ss.1-1

* Kapcı H.Z., "Birleşmiş Milletlerin Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Katkısı ve William Bacon Raporu", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, ss.1-1

* Kapcı H.Z., "Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukların Eğitimi Ve Topluma Kazandırılmaları: Darülhayr-i Ali Örneği ", IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.4-4

* Kapcı H.Z., "Demokrat Parti Dönemi Nevşehir Milletvekilleri Ve Meclis Faaliyetleri", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2016, ss.1-1