• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/hzkapci/
  • https://www.twitter.com/@hzkapci

Yayınlar

KİTAP 

* Kapcı H.Z., Darülhayr-i Âli, Ankara 2019.

                      

SATIN AL * Kapcı H.Z., Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yetim, Kriter Yayınları, İstanbul 2016.


SATIN AL* Kapcı H.Z., Arşiv Belgeleri Işığında Atatürk Dönemi Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Ve Faaliyetleri, Tiydem Yayıncılık, ANKARA, 2015 


 
SATIN AL
  

KİTAP BÖLÜMLERİ

 * Kapcı H.Z., "Atatürk Dönemi ve Türk İnkılabı", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Batmaz Ş.-Sakin S., Ed., Not, Kayseri, ss.191-221, 2015
 * Kapcı H.Z., Aydin O., "Türkiye'de Sendikacılığın Gelişimi Ve Demokrat Parti'nin Sendikacılığa Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Öztürk M. Batmaz Ş. Yoska E., Ed., Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.519-535, 2015 
 * Kapcı H.Z., "Osmanlı Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, Kılıç R., Ed., İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul, ss.535-546, 2014 
 * Kapcı H.Z., "Milli Mücadele'nin Siyasi ve Askeri Cephesi", Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Öztürk A., Ed., Arka Oda Yayınları, Kayseri, ss.137-256, 2007


           


MAKALELER

* Yağmur C., Kapcı H.Z., Lozan Mübadilleri ve Emlak-i Gayrimenkule, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.48, ss.119134, 2020.
* Hodancı Y., Kapcı H.Z., Milli Korunma Kanununda 1946 ve 1954 Değişiklikleri,  Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, S.3, ss.6-25, 2020.
* Kutluay O., Kapcı H.Z., İl Özel İdarelerin Durumu ve Islahı Üzerine Bir Değerlendirme: 1938Tarihli Müfettişlik ve Bakanlık Raporları, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6/4, ss.2214-2230, 2019.
*  Aydin İ., Kapcı H.Z., "II. Dünya Savaşı’na Giriş Sürecinde Türkiye’nin Aldığı İç Politika Tedbirleri (1 Eylül 1939 - 18 Ocak 1940)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, pp.109-130, 2018. 
* Erdoğan A., Kapcı H.Z., "II. Dünya Savaşı Sürecinde Sümerbank", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, pp.83-108, 2018.
* Kapcı H.Z., Erdoğan A., "Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Sovyet İlişkilerinde Doğu Türkistan’ın Bağımsızlık Faaliyetleri (1933-1934)", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, vol. , no. , pp.123-133, 2018.
* Kapcı  H.Z., Aydin İ., "Demokrat Parti Döneminde Türkiye-ABD İlişkilerinde Petrol (1950-1960)", Tarihin Peşinde, pp.201-224, 2018.
* Kapcı H.Z., "Matbuat Ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’nün İstihbarat Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", The Journal of Acaddemic Social Science Studies, no.3, pp.261-278, 2015.
* Kapcı H.Z., Sakin S., "Cumhuriyet Arşivi Işığında Yabancıların Bakış Açısıyla Türkiye'nin Kıbrıs Politikası (1955-1959)", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.4, no.Spring II 2015, pp.135-151, 2015.
* Kapcı H.Z., "Çanakkale Savaşları’ndaki Yaralılar İçin Yardım Toplayan Almanların Hilâl-I Ahmer Madalyası İle Ödüllendirilmeleri", Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, ss.620-627, 2015.
* Kapcı H.Z., "Kayseri Ve Bursa Milletvekili Bahri Yazır’ın Meclis Çalışmaları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.81-96, 2014.
* Kapcı H.Z., "Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.353-375, 2014.
* Sakin S., Kapcı H.Z., "İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)", HISTORY STUDIES, vol.5, pp.207-224, 2013.
* Kapcı H.Z., "Osmanlı Eğitim Sisteminde Disiplin: Darülhayr-I Âli Örneği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.Güz 2013, pp.166-180, 2013.
* Kapcı H.Z., "Terakki-I Maarif Cemiyeti Nizamnamesi", History Studies, no.1, ss.260-272, 2010 


HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

Kapcı H. Z., "Başbakan Dr. Refik Saydam’ın 1939 Erzincan Depremi Sonrasında Erzincan Seyahati", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 September 2019
* Kapcı H.Z., "Sultan İkinci Abdülhamid’in Yetimleri: Darülhayr-i Âli", Ölümünün 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.1-1
* Kapcı H.Z., "Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ve Türkistan Milli Kurultayı Başkanlık Divanı Üyesi Osman Kocaoğlu'nun Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü İle İlgili Mektubu", 18. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1-1
Kapcı H.Z., "Yassıada Mahkemelerinde Demokrat Parti Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar Hakkında Açılan Gayrimeşru Servet İktisabı Davası", 19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İKTİDARA MÜDAHALELER VE DARBELER ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, YOZGAT, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2018, pp.1-1
* Kapcı H.Z., "İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Doktor Lütfi Kırdar’ın İstanbul'a Hizmetleri (1938-1949)", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, pp.1-1
* Kapcı H.Z., "Birleşmiş Milletlerin Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Gelişimine Katkısı ve William Bacon Raporu", USBİK, KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2018, pp.1-1
* Kapcı H.Z., "Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukların Eğitimi Ve Topluma Kazandırılmaları: Darülhayr-i Ali Örneği ", IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.4-4
* Kapcı H.Z., "Demokrat Parti Dönemi Nevşehir Milletvekilleri Ve Meclis Faaliyetleri", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2016, pp.1-1