• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/hzkapci/
  • https://www.twitter.com/@hzkapci

Anasayfa

Değerli arkadaşlarım; "Bilgi insanoğlunun bugüne kadar bulduğu ve bundan sonra da bulabileceği en güçlü silahtır" düşüncesinden hareketle, bilginin en hızlı şekilde arttığı ve paylaşıldığı internet günümüzün en güçlü silahı olmaya aday gözüküyor. Arapça, Çince, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerine yer vererek yaptığınız bir yayın bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ulaşacaktır. Dün 10 bin 20 bin baskı yapan
Bu sayfada akademik çalışmalarıma yer verdim. Atatürk Dönemi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kitabının yanında Atatürk Dönemi ve Türk İnkılabı, Türkiye'de Sendikacılığın Gelişimi Ve Demokrat Parti'nin Sendikacılığa Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme ve Osmanlı Maarif Cemiyeti Nizamnamesi başlıklı muhtelif kitaplarda yayınlanan bölümlere yer verdim. Ayrıca ulusal ve uluslararası makalelerime de bu
Sosyal bilimlerde araştırma yapan herkesin en çok muhtaç olduğu kurumlardan biri kütüphanedir. Bu sayfamızda ülkemizde ve yabancı devletlerde bulunan kütüphanelerin kısayollarını paylaştık.
Akademik çalışma yapan araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla ülkemizde ve diğer ülkelerde bulunan devlet arşivleri ve sair arşivlerden bazılarını bu sayfamızda sizlerle paylaştık
Akademik çalışmalarınızı yurt içinde ya da yurt dışında yayınlayabileceğiniz dergilerden bir kaçına ait kısayolları bu sayfada bulabilirsiniz.
Ülkemizde ve yabancı devletlerde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursu veren kurumlara ait kısayolları bu sayfamızda bulabilirsiniz
YouTube Kanalımız Yayında Takip etmek için Abone olabilirsiniz.
 
 
Birleşmiş Milletler ve Türkiye’de Sosyal Refah
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden şekillenen dünya düzeninin önemli aktörlerinden
birisi olan Birleşmiş Milletler genelde savaşı önleme ve barışı devam ettirme misyonuyla öne
çıkmıştır. Bu çalışmada Birleşmiş Milletlerin biraz geri planda kalan sosyal refahın gelişimine
katkısı Türkiye özelinde yaptığı çalışmalarla incelenmiştir. Birleşmiş Milletler uzmanlarının
Teknik Yardım Programları çerçevesinde Türkiye’deki yetimhanelerden hapishanelere pek
çok alanda yapılan yasal düzenlemelere ve kurumsal yapılanmalara katkıları hakkında bilgi
verilmiştir. Eserde ayrıca, Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve Sosyal Hizmetler Akademisinin
kuruluş aşaması, müfredat hazırlanması ve benzeri konularda Birleşmiş Milletler uzmanlarının
sağladığı katkılara da yer verilmiştir.
 
 
 
 
 


“Darülhayr-i Âli”  Doç. Dr. Hikmet Zeki Kapcı tarafından kaleme alındı. Kapcı, Osmanlı Devleti’nde önceleri vakıflar aracılığıyla sağlanan yetim ve kimsesiz çocukların korunması ve eğitilmesinin; Darülhayr-i Âli ile daha gelişmiş bir şekilde gerçekleştiğini anlatıyor.1903 yılında kurulan Darülhayr-i Âli’de sadece yetimlerin korunması ve temel eğitimi değil; meslek edinme kurslarının da yer aldığını kitap aracılığıyla öğreniyoruz.   

   


Osmanlı Devleti’nde yetimlerin korunması ve eğitilmesi görevi öncelikle yakın akrabalarda olmakla birlikte erken zamanda vakıfların bu vazifeyi üstlendiği görülmektedir. 19. yüzyıldan itibaren ise Eytam Sandıkları ve Eytam Müdürlükleri kurulmuş, Darülaceze, Darüşşafaka, Islahhane, Sanayi Mektepleri, Darülhayr-ı Âli, Daüleytam ve Himaye-i Etfal Cemiyeti bu alanda hizmet vermiştir.

SATIN AL
Atatürk döneminde ülkemizdeki sağlık problemleri, bunları ortadan kaldırmak için yapılan mücadeleler, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler ve daha fazlası..

SATIN AL